Stan napięcia

Jake Lamar (Louis Mandylor) był niegdyś odnoszącym sukcesy negocjatorem i dumą bostońskiej policji. Wydarzyła się jednak tragedia, która sprawiła, że postanowił odejść z pracy. Dziś Jake zajmuje się szkoleniem rekrutów i wydaje się cieniem dawnego siebie. Pewnego poranka do jego domu wchodzi dwóch zamaskowanych ludzi (David Kinsman, Roy Richard Sutton). Mężczyzna staje się ich zakładnikiem. Przestępcy chcą, żeby pomógł im dokończyć niebezpieczną misję.
sobota 10 grudnia 2:20 HBO2 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>