Ultimate Ring Of Combat

Ultimate Ring Of Combat | 15 min. |
'Ring show promoted by the legendary Lou Neglia, Ring of Combat is New Jersey's original MMA promotion. Focusing on developing tomorrow's stars of the cage, Ring of Combat has produced a host of future MMA stars that have gone on to great success in the UFC, Strikeforce, Bellatore, Japan and other top MMA promotions.' SPY000601-04009
piątek 9 grudnia 23:45 FightBox HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>