Cyryl i Metody. Apostołowie Słowian, odc. 3

Czechy | 2014 | 65 min. |
Cykl dokumentalny opowiadający o życiu i działalności braci świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowian, autorów pierwszego przekładu Biblii na język staro - cerkiewno - słowiański. Początkowo prowadzili oni misje wśród Chazarów na Krymie, na Półwyspie Arabskim oraz w Bułgarii. Na prośbę księcia wielkomorawskiego Rościsława, cesarz bizantyjski Michał wysłał ich z misją chrystianizacyjną, ponieważ znali język Słowian.
czwartek 8 grudnia 12:45 TVP Historia
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>