Sprawa dla reportera

Sprawa dla reportera Polska | 2016 | 60 min. |
W programie: 1/ Sprawa p. Danieli z okolic Łukowa, która walczy o odzyskanie majątku po zmarłym wujku, bracie matki. Jan był osobą samotną, leczył się psychiatrycznie, całe życie marzył o synu, któremu mógłby przepisać majątek. Przepisał w darowiźnie sąsiadom kilka hektarów ziemi z domem, w zamian za opiekę i pochówek, chciał usynowić ich syna. Według Danieli po śmierci wuja sąsiedzi nie wywiązali się z umowy i obowiązek pochówku spoczął na niej.
czwartek 8 grudnia 21:25 TVP 1 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>