Zwarte szeregi, czyli z archiwum Czołówki: Odpowiedź 2

From the Archives of Czolowka | 30 min. |
Polska i Niemcy przed listem biskupów. Obraz RFN lat 60. z jego tendencjami odwetowymi. Autorzy filmu przekonują, że w walce z ziomkostwami Polsce pomoże tylko sojusz z ZSRR.
czwartek 8 grudnia 10:00 Discovery Historia
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>