Artzooka

Artzooka | 30 min. |
'Jeremie robi ze słoika śnieżną kulę z głową kota, tworzy flipbooka i uczy rysowania cieni, które dodają obrazom głębi. '
czwartek 8 grudnia 17:30 Da Vinci Learning
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>