W roli mamy 1, odc. 5

Pewien chłopak zaprasza Gabby na randkę. Ma ochotę iść, ale Charlie uważa, że powinna czekać do 16. roku życia. Maggie go popiera, więc Gabby potajemnie idzie do Stepahnie po radę, jak obejść zakaz.
czwartek 8 grudnia 14:30 Comedy Central Family
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>