Niezwyciężeni 1, odc. 20

Attitude 2013 Nowa Zelandia | 2013 | 40 min. |
Spotkanie ze znaną jako pierwszy niesłyszący parlamentarzysta w Nowej Zelandii Mojo Mathers. Widzowie będą mieli okazję przekona się, że popularna pani polityk jest bardzo interesującą osobą.
czwartek 8 grudnia 16:20 Wellbeing Network
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>