J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze: Defenseless 3, odc. 11

Ten serial prawniczy jest niczym połączenie Top Gun I Ludzi honoru. Ekipa JAG pod wodzą Harma Rabba prowadzi kolejne trudne sprawy.
czwartek 8 grudnia 17:00 CBS Action
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>