Utwory Bartoka i Dvoraka pod batutą Daniela Hardinga

| 2012 | 90 min. |
Les 'Danses slaves', très prisées du public, ont été composées par Antonin Dvorak en deux séries de huit danses chacune : la série opus 46 et la série opus 72, interprétée ici. Quant au 'Concerto n°2' pour violon et orchestre de Bartok, écrit durant une période difficile de la vie de l'artiste, il fut créé en mar 1939.
czwartek 8 grudnia 8:00 Mezzo
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>