Wyprawa w nieznane: Kolumb: legenda czy kłamca?

Expedition Unknown USA | 60 min. |
Josh odwiedza dwa kontynenty, by ustalić, czy Krzysztof Kolumb był bohaterem czy największym łotrem historii. Ma nadzieję na odnalezienie szczątków legendarnego statku flagowego Kolumba - Santa Maria, oraz miejsca, w którym spoczywają jego szczątki.
czwartek 8 grudnia 11:00 Travel Channel HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>