Dom nie do poznania 9, odc. 14

Extreme Makeover: Home Edition USA | 60 min. |
Ekipa odwiedza rodzinę, której syn — ofiara prześladowania — popełnił samobójstwo. Chcą zbudować im nowy dom, z dala od bolesnych wspomnień. Część 1. 14/13
czwartek 8 grudnia 17:00 BBC Lifestyle
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>