Nowe triki 9, odc. 4

New Tricks Wielka Brytania | 2012 | 50 min. |
Do zespołu dołącza Steve McAndrew, emerytowany detektyw z Glasgow — jego szkocka energia działa wszystkim na nerwy. 4/10
czwartek 8 grudnia 6:50 BBC HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>