Pułapki umysłu: Przesąd, odc. 3

Your Bleeped Up Brain USA | 60 min. |
'Pułapki umysłu' opowiadają o percepcji wzrokowej i sztuczkach, jakimi bezustannie oszukuje ona nasz mózg. Zobaczmy, jakie złudzenia optyczne zastosowali Grecy w Partenonie i dlaczego oczy Mony Lisy wydają się podążać za patrzącym.
czwartek 8 grudnia 21:00 H2 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>