Explosion Fight Night

Explosion Fight Night | 50 min. |
'After the great success of Explosion Fight Night , we continue the series in another European city. Fans of boxing can count on breathtaking fights in t K1, kickboxing, boxing and Muay Thai. This unique event has been selected as one of the three best events in the European competition of Muay Thai European League. Explosion Fight Night is more than just a fight - this is justice, tolerance, equality and true competition!' SPY000724-02015
piątek 9 grudnia 0:00 FightBox HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>