Japan Queen Tournament

Japan Queen Tournament | 60 min. |
'Beautiful, strong and determined, these kickboxing beauties duke it out and prove that they've got what it takes to fight in a male-dominated sport. The Japan Queen tournament pits eight of the toughest and most gorgeous female kick boxers from Japan and the rest of the world against one another in a single elimination tournament to crown the queen of kickboxing.' SPY000506-01063
czwartek 8 grudnia 8:00 FightBox HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>