Kowale własnego losu: Jurajska iskra, odc. 7

Milwaukee Blacksmith USA | 30 min. |
Kiedy zagrożone jest zlecenie za 25 tys. dolarów, rodzina zwiera szeregi, by stworzyć coś, co albo okaże się największą klapą, albo największym triumfem.
czwartek 8 grudnia 17:00 History HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>