Wojny przewoźników: Szklane włókno i żelazna wola 5, odc. 7

Shipping Wars USA | 2014 | 30 min. | Obsada: Bill Lloyd, Jennifer Brennan, Dusty Davie, Jarrett Joyce, Jessica Samko, Todd Sturgis
Marc i Jarrett odkrywają, że ich ładunki transportowane są dokładnie w to samo miejsce. Kiedy Jarrett prosi Marca o przysługę, szybko przekonuje się, że kiepsko na tym wyjdzie.
czwartek 8 grudnia 6:30 History HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>