Wojny o wieloryby - wybrzeża wikingów: Okrzyk wojenny

Whale Wars: Viking Shores | 60 min. |
Operacja 'Okrutne Wyspy' wisi na włosku. Statek Steve Irwin został zatrzymany i wciąż pozostaje w porcie. Czy uda się uzyskać zgodę na wypłynięcie, zanim rozpocznie się polowanie?
czwartek 8 grudnia 23:00 Animal Planet HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>