Kultowe rozmowy

| 2016 | 25 min. |
Wśród nas żyje i pracuje wielu niezwykle wartościowych ludzi, których myśli i refleksje warte są przekazania innym i upublicznienia. Których przeżycia warto poznać. Ludzie nietuzinkowi, odkrywający nowe światy. Do udziału w programie zapraszani będą ludzie niekoniecznie powszechnie znani i popularni. Za to znawcy zagadnień, badacze, także osoby bogate w jakieś niezwykłe doświadczenia.
czwartek 8 grudnia 12:10 TVP 3
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>