Las story, odc. 13

Las story Polska | 2014 | 25 min. |
W tym odcinku odwiedzimy miejsca, które nie kojarzą się z ochroną przyrody, a są rezerwuarami rzadkich i cennych gatunków roślin i zwierząt. Te miejsca to poligony wojskowe. Dzisiaj poligony są przywracane naturze przez leśników z 58 nadleśnictw. Udało im się odzyskać już ponad 15 tys. ha terenów leśnych w ramach projektu oczyszczania lasów z wojskowych pamiątek.
czwartek 8 grudnia 1:40 TVP HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>