Pasja ekstremalna, odc. 2

| 2013 | 130 min. |
Sporty ekstremalne doczekały się nieoficjalnej olimpiady. Zawody X - Games rozgrywano co roku w Los Angeles, a od roku 2013 w 4 miastach na całym świecie. Cykliczny program 'Pasja ekstremalna' ma przybliżyć osoby, które zdecydowały się na trudne kariery w tych mało popularnych, ale widowiskowych sportach.
czwartek 8 grudnia 3:45 TVP HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>