Jak działa mózg wirtuoza

Inside the Virtuoso's Brain Francja | 2014 | 55 min. | Reżyseria: Marie Prudhomme
Co sprawia, że jeden osobnik na milion opanowuje daną umiejętność w stopniu wirtuozerskim? Dlaczego jeden muzyk jest wyrobnikiem, a inny geniuszem? Jak nauka tłumaczy talent? Wielu wirtuozów muzycznych podobnie jak Mozart wykazywało niesamowite zdolności od najmłodszych lat. Od dawna naukowcy starają się dowiedzieć jakie procesy zachodzą w mózgach geniuszy oraz jakie biologiczne mechanizmy biorą udział w percepcji muzyki.
czwartek 8 grudnia 2:10 Planete+ HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>