Wojciech Cejrowski - boso przez świat: Islam afrykański, odc. 13

Wojciech Cejrowski - boso przez świat Polska | 2007 | 35 min. |
W tym odcinku Wojciech Cejrowski przedstawia swoją fascynację islamem - żywą religią, której rytuałów skrupulatnie przestrzega wielu mieszkańców Afryki. Rozmawia z imamem, na brzegu modli się ze swoim przewodnikiem, odwiedza poligamiczną rodzinę, próbując zrozumieć ten typ organizacji społecznej.
środa 7 grudnia 14:10 TVP 2 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>