Płomień miłosierdzia

Polska | 2016 | 10 min. |
W każdą niedzielę, począwszy od 27 listopada, a skończywszy na 18 grudnia, realizujemy przekaz z czterech miejsc, które obsłużą cztery ośrodki regionalne TVP. W jednym z tych ośrodków zostanie zaimprowizowane studio centralne, w którym prowadzącym będzie Jan Pospieszalski. Pozostałe trzy plenerowe studia, prowadzone przez lokalnych dzienikarzy oraz 'twarze' TVP, będą również bardzo aktywne.
niedziela 4 grudnia 21:20 TVP 1 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>