Bryki nie z fabryki: Maybach z 2007 roku 8

Street Customs | 60 min. |
W warsztacie West Coast Customs pojawia się John Healy i Paula Calleros z plemienia Indian San Manuel z południowej Kalifornii. Przywożą swojego Maybacha.
czwartek 8 grudnia 0:00 DTX
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>