Na haczyku: Kopanie lodu 2, odc. 8

Off the Hook: Extreme Catches USA | 2013 | 30 min. |
W Kanadzie Eric próbuje sił w bojerach, sporcie uprawianym przez fanatycznych żeglarzy, którzy pędzą łódkami po zamarzniętej rzece. Potem łowi ryby włócznią pod lodem.
środa 7 grudnia 11:00 DTX
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>