Zagadki wszechświata z Morganem Freemanem: Jak działa wszechświat? 2

Morgan Freeman's Through The Wormhole USA | 60 min. |
Naukowcy próbują dotrzeć do najstarszych pokładów historii ludzkości, które być może pozwolą im inaczej spojrzeć na otaczający człowieka Wszechświat.
środa 7 grudnia 11:00 Discovery Science HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>