Zwarte szeregi, czyli z archiwum Czołówki: Wspomnienie o bitwie 2

From the Archives of Czolowka | 30 min. |
Fundament mitologii armii w PRL-u. Bitwa pod Lenino i 'bohaterski' dowódca Zygmunt Berling. Jego mit obala Daniel Bragiełowski, autor książki o pokrętnych losach generała-zdrajcy.
środa 7 grudnia 10:30 Discovery Historia
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>