Szyfry i spiski: Starożytni kosmonauci 2

Codes and Conspiracies | 48 min. |
Czy kosmici pomogli zbudować piramidy? Czy teoria 'starożytnych kosmonautów' jest wymysłem szwajcarskiego pisarza Ericha von Danikena, który kwestionuje i wiedzę, i religię?
czwartek 8 grudnia 4:24 Discovery Historia
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>