E²: Energia: Przecierać szlak

| 30 min. |
Rocznie w Stanach Zjednoczonych transport pochłania ponad 70 procent produkowanej ropy. Czy nowatorskie pojazdy hybrydowe zbudowane z ultralekkich materiałów i napędzane ekologicznym paliwem będą rozwiązaniem tego problemu i uratują nasze wyniszczone środowisko?
środa 7 grudnia 9:30 Da Vinci Learning
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>