Detektywi skamielin: Anglia Południowo-Zachodnia

| 30 min. |
'Szkocja jest wyjątkowym krajem: na świecie nie ma drugiego obszaru o tak zróżnicowanym charakterze geologicznym przy tak niewielkiej powierzchni. Nad Loch Ness zapolujemy na skamieliny oraz na przedwieczne, opancorzone stwory.'
czwartek 8 grudnia 5:00 Da Vinci Learning
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>