Grzechy mojego ojca

Pecados de mi padre Argentyna | 2009 | 115 min. | Obsada: Sebastian Marroquin, Maria Isabel Santos, Pablo Escobar, napisyReżyseria: Nicolas Entel
Po latach próbuje zrozumieć, jak to możliwe, by ojciec, którego pamięta z dzieciństwa, i człowiek zlecający morderstwa polityków, był tą samą osobą. Escobara wspomina też jego żona, Maria Isabel Santos. Opowieści o życiu rodzinnym skontrastowano z faktami z policyjnych kronik.
czwartek 8 grudnia 1:00 TVN 7 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>