Szkło kontaktowe

Polska | 60 min. |
W tym magazynie goście, polscy satyrycy, razem z prowadzącym w luźnej konwencji komentują bieżące wydarzenia. Do informacji zawsze podchodzą w pełni profesjonalnie i całkiem poważnie, czasem jednak pozwalają sobie na odrobinę dystansu. Biorąc pod uwagę barwne życie polityczne w naszym kraju, ujawniane co chwila afery i pracę specjalnych komisji sejmowych, długo nie zabraknie tematów do rozmowy.
środa 7 grudnia 22:00 TVN 24 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>