Professions

Professions Polska | 2008 | 30 min. |
'Nauka angielskiego w kontekście poszczególnych zawodów najczęściej wykonywanych przez Polaków za granicą. Sceny z życia zawodowego fryzjera, hydraulika, kelnera oraz wielu innych profesji - opatrzone komentarzem prowadzących stanowią doskonałą bazę do nauki języka angielskiego przed wyruszeniem na podbój świata. '
środa 7 grudnia 16:30 NTL Radomsko
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>