Opowieści Hoffmanna

| 2013 | 30 min. |
Dans une taverne à Nuremberg, non loin du théâtre lyrique où se joue le 'Don Giovanni' de Mozart. Hoffmann est de fort méchante humeur car il a reconnu, en la personne de la prima donna Stella, une femme qu'il a aimée autrefois. Il s'irrite également de voir dans l'assistance son mauvais génie, Lindorf, mais accepte néanmoins de raconter les trois grandes amours de sa vie.
środa 7 grudnia 9:55 Mezzo
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>