Świat według Kiepskich: Inwestor, odc. 263

Świat według Kiepskich Polska | 2007 | 30 min. | Obsada: Andrzej Grabowski, Marzena Sztuka, Krystyna Feldman, Ryszard Kotys, Barbara Mularczyk, Dariusz GnatowskiReżyseria: Okił Khamidow
Inwestor Marian Paździoch postanawia zainwestować cały swój majątek w nowoczesna pod względem technologicznym, fabrykę produkcji jedwabiu. W tym nawiązuje kontakty z kontrahentami z Dalekiego Wschodu.
środa 7 grudnia 15:40 ATM Rozrywka
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>