Dom: Ta mała wiolonczelistka, odc. 14

Mietek jest w wojsku. Przełożeni upokarzają i szykanują. Na poligon przyjeżdża Gosia. Załatwia Mietkowi przepustkę. Dzięki temu, mogą spędzić wspólnie kilka godzin. Wojska Układu Warszawskiego wkraczają do Czechosłowacji. Mieszkańcy domu przy Złotej szeroko komentują to wydarzenie. Basia prosi Andrzeja o pomoc w sprawie Łukasza, wyrzuconego z uniwersytetu. Talar chce interweniować u Poznańskiego ale ku swemu zdumieniu dowiaduje się, że pułkownik został zmuszony do wyjazdu z kraju...
środa 7 grudnia 14:20 Kino Polska
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>