Andrzej Sołtysik przedstawia, odc. 46

Andrzej Sołtysik przedstawia Polska | 15 min. |
Program przybliżający historię kina opowiedzianą przez pryzmat wybranego zjawiska, zachowania, przedmiotu albo motywu. Analizie poddane zostaną rozmaite gatunki filmów.
środa 7 grudnia 17:35 TVN Fabuła
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>