Terra X: Casanova - sztuka uwodzenia

Niemcy | 2013 | 45 min. |
Dokumentaliści przedstawiają biografię Casanovy, osiemnastowiecznego weneckiego uwodziciela i podróżnika. Pozostawił po sobie pamiętniki pod tytułem 'Historia mojego życia'.
środa 7 grudnia 21:50 CANAL+ DISCOVERY
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>