The Death and Resurrection Show

The Death and Resurrection Show Nowa Zelandia | 2013 | 150 min. | Reżyseria: Shaun Pettigrew
A music documentary about the 30 year history of the British post-punk industrial band, Killing Joke, featuring interiews with Jimmy Page and Dave Grohl.
środa 7 grudnia 15:30 Sundance TV
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>