Xtreme Fighting Championship

Xtreme Fighting Championship | 60 min. |
'Xtreme Fighting Championships (XFC) is a premier international MMA organization based in the USA. Founded in 2006, the XFC specializes in producing action packed MMA events with a new generation of mixed martial arts fighters, priding themselves on blending the new, hungry fighters with some of today's top veterans. Because of this belief, the organization's popularity has grown exponentially ever since its inception.' SPY000762-08003
czwartek 8 grudnia 0:00 FightBox HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>