Fighting Rookies

Fighting Rookies | 55 min. |
'Fighting Rookies is a competition with a unique chance for a kickboxer to clim the ladder of success in his sport. The Rookies compete for a chance to become professionals and get the experience needed to succeed at the highest level. Each fighter gives his best to turn his dream into reality. What they do today builds their future and echoes into eternity! ' SPY000502-02010
środa 7 grudnia 23:05 FightBox HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>