Wzór: Animal Rites 5, odc. 19

García Wezwano FBI do laboratorium uniwersyteckiego po tym, jak wdarła się tam grupa wandali. Immunolog dr Lorna Ludlow (Polly Walker, 'Rzym') jest zdruzgotana, bo zniszczono nie tylko miejsce jej pracy, gdzie prowadziła od lat badania nad ptasią grypą, ale zabrano zwierzęta laboratoryjne. Dopiero gdy naukowcy wchodzą do środka laboratorium razem z agentami federalnymi wychodzi na jaw coś znacznie gorszego znajdują ciało prof. Nelsona Horowitza.
środa 7 grudnia 19:05 AXN Spin
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>