Krugerandy

Jeszcze jeden głos w dyskusji o postawach młodzieży w postkomunistycznej Polsce. Film pokazuje ogromny rozziew między marzeniami i możliwościami większości dwudziestolatków, światem, który ich otacza i tym wykreowanym przez media. 'Uczciwość jest dla moich bohaterów synonimem biedy, a złodziejska eskapada - rodzajem przygody. Obraz biednego robola przegrywa coraz częściej z obrazem bogatego złodzieja' - mówił o swoim filmie reżyser. Nieduże, prowincjonalne miasteczko.
czwartek 8 grudnia 4:25 Ale kino+ HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>