Super fabryki

| 60 min. |
Super Fabryki to metropolie masowej konstrukcji - ich powierzchnia zajmuje setki akrów i zużywają ogromną ilość energii, która mogłaby zasilić mały kraj. Co trzeba zrobić, aby stworzyć tak ogromne ilości najpotężniejszych maszyn? Odkrywamy tajniki najbardziej intrygujących fabryk naszych czasów.
środa 7 grudnia 22:25 Adventure HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>