Janosik: Janosik i mikołajki, odc. 7

Jurošík Słowacja | 2010 | 10 min. | Reżyseria: Jaroslav Baran
Jest zima, grudzień, gdy nagle Janosik przypomina sobie, o mikołajkach. Postanawia przebrać się za Mikołaja i rozdać dzieciom prezenty do wystawionych za okno butów. Niechcący wezwał diabła, ale do kompletu wzywa również anioła, którzy mają prezenty dla dzieci. Anioł daje słodycze, Janosik dukaty, a diabeł węgle. Pozostałe prezenty postanawiają zanieść na zamek, w którym Możny Pan i Pietrek również oczekują prezentów. Możny Pan i Pietrek śpiewają, żeby zasłużyć na prezenty.
wtorek 6 grudnia 6:05 TVP ABC
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>