Grease

Sandy (Olivia Newton-John) oraz Danny (John Travolta) przeżyli niezwykły wakacyjny romans. Jesienią z zaskoczeniem odkrywają, że uczęszczają do tej samej szkoły. Sandy uświadamia sobie, że Danny nie jest takim miłym, romantycznym chłopakiem, jakim wydawał się podczas wakacji. Jest przywódcą T-birds, gangu wyrostków, zachowuje się względem niej arogancko i tak, by zaimponować swoim kolegom. Dziewczyna jednak nie poddaje się i próbuje dotrzeć do ukochanego w inny sposób.
wtorek 6 grudnia 15:35 Paramount Channel HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>