Rzeczne potwory: Terrorysta z południowego Pacyfiku 7

River Monsters USA | 60 min. |
Jeremy Wade dociera na Fidżi, gdzie czający się w wodach oprawcy atakują miejscową ludność. W poszukiwaniu winowajcy przedziera się przez gęstą dżunglę i stawia czoła burzy.
wtorek 6 grudnia 12:00 DTX
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>