Zagadkowa Jedynka

Zagadkowa Jedynka Polska | 2016 | 30 min. |
W programie prezentowane będą najlepsze skecze z kabaretonów opolskich, które bedą przeplatane konkursami sms - owymi. Do wygrania codziennie gotówka.
środa 7 grudnia 4:35 TVP 1 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>